Ход строительства ЖК «пр. Мира»

  • • 28 фото от официального застройщика
  • • 1 корпус
  • • Сдача в 2 кв. 2022
Без очереди
2 квартал 2022: Дом И-19
1 мая 2021

Ход строительства ЖК «пр. Мира» от 1 мая 2021

1 апреля 2021

Ход строительства ЖК «пр. Мира» от 1 апреля 2021

1 марта 2021

Ход строительства ЖК «пр. Мира» от 1 марта 2021

1 февраля 2021

Ход строительства ЖК «пр. Мира» от 1 февраля 2021

1 января 2021

Ход строительства ЖК «пр. Мира» от 1 января 2021